ND - Thực hiện Nghị quyết 32/2007/CP của Chính phủ, ngày 17-4, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát triển khai kế hoạch số 1171/KH C11 (C25) về tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm ATGT đường thủy nội địa.