Chiều 23-8-2011, tại Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị Tổng kết một năm thực hiện “Phát huy truyền thống giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” đối với BĐBP Quảng Ninh và triển khai thực hiện chỉ thị 118-CT/ĐU của Đảng ủy BĐBP. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Trưởng ban chỉ đạo điểm cấp Bộ Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng kết luận hội nghị Xác định rõ trách nhiệm, vinh dự khi được Bộ Tư lệnh BĐBP chọn là đơn vị điểm thực hiện các nội dung “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của trên cùng với Bộ Tham mưu, các Cục: Chính trị, Hậu cần, Cửa khẩu tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại 4 đơn vị được chọn làm điểm là đồn BP Quan Lạn, Hoành Mô, Hải Hòa và cửa khẩu cảng Hòn Gai. Kết quả, sau một năm thực hiện, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã tạo được bước đột phá trong xây dựng đơn vị tại các đơn vị điểm, nhận thức về lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội, lực lượng và đơn vị được nâng cao. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao với công việc, nội bộ đoàn kết nhất trí cao. Các chế độ nền nếp chính quy được duy trì nghiên túc, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ chiến sĩ ngày một nâng cao, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn giao thông. Đồng thời, cấp ủy chỉ huy các đơn vị cũng đã tăng cường giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, coi trọng triển khai cách biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ; nắm chắc tâm tư nguyện vọng và các nhu cầu chính đáng của cán bộ chiến sĩ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, gắn bó. Bên cạnh đó, lựa chọn cải cách hành chính là khâu đột phá trong nội dung “đề cao trách nhiệm”, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị làm điểm mà trọng tâm là đồn BP cửa khẩu cảng Hòn Gai đầu tư đồng bộ trang thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác biên phòng, đổi mới cải cách thủ tục hành chính trong công tác xuất nhập cảnh… Để có được kết quả trên, Đảng ủy BĐBP Quảng Ninh cũng đã rút ra được 4 bài học kinh nghiệm bước đầu gồm: Phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thống nhất nhận thức cho cấp ủy chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ, xây dựng các tiêu chí, kế hoạch cụ thể sát với từng đối tượng, đơn vị, cương vị công tác. Phát huy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường của mỗi đơn vị, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và hướng nội dung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời phải gắn cuộc vận động với phong trào thi đua quyết thắng, đột kích của đơn vị trong đó lựa chọn khâu yếu, mặt yếu để đột phá… Bên cạnh đó phải chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.Tham gia thảo luận, các đơn vị được chọn làm điểm cũng tập trung đi sâu phân tích làm rõ những cái được và chưa được của đơn vị mình và trao đổi một số kinh nghiệm của cấp ủy, chỉ huy trong thực hiện 4 nội dung “ Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện chỉ đạo điểm các nội dung “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” là một chủ trương đúng. Mặc dù còn có sự lúng túng khi bắt đầu triển khai, xong sau một năm thực hiện, từ cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đến các đơn vị cơ sở, đặc biệt là 4 đơn vị được chọn làm điểm đã xác định rõ trách nhiệm, xây dựng được hệ thống văn bản, tiêu chí, từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng cũng quán triệt chỉ thị 118-CT/ĐU của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Theo chỉ thị, bắt đầu từ hội nghị này, sẽ thống nhất gọi là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, 12 đơn vị về dự hội nghị sẽ tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nội dung của cuộc vận động; kiện toàn lại Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”... Sau hội nghị, 12 đồng chí đại diện Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành sẽ đi thăm quan một số đơn vị làm điểm cuộc vận động của BĐBP Quảng Ninh. Hoa Hạ