Ngày 25/11/2016 tại TP. Yên Bái đã tiến hành tổng kết khối giao ước thi đua 15 sở Nông nghiệp và PTNT khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tong ket giao uoc thi dua 15 tinh mien nui phia Bac - Anh 1

Toàn cảnh hội nghị giao kết thi đua 15 tỉnh miền núi phía Bắc

Trong báo cáo tổng kết do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái làm Trưởng khối trình bày, năm 2016 các sở trong khối đã triển khai tốt Chỉ thị 34/CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, SX hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại SX, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Tổng giá trị SX cả khối ước đạt 120.022,57 tỷ, đạt 103,38% kế hoạch. Trong đó tỉnh Bắc Giang đạt 18.393 tỷ, Phú Thọ 12.500 tỷ, Lạng Sơn đạt 11.050 tỷ…

Về trồng trọt: Toàn khối có tổng diện tích gieo trồng cây có hạt đạt 1,39 triệu ha, trong đó tỉnh có diện tích gieo trồng cao: Sơn La 204.860 ha, Bắc Giang 172.848 ha, Hòa Bình 125.416 ha, Lào Cai 31.179 ha…Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 5,576 triệu tấn.

Tong ket giao uoc thi dua 15 tinh mien nui phia Bac - Anh 2

Ông Trần Thế Hùng, GĐ sở NN-PTNT Yên Bái Trưởng khối khai mạc hội nghị

Về chăn nuôi, thú y và thủy sản: Tổng đàn trâu năm 2016 ước khoảng 1,538 triệu con; đàn bò 1,073 triệu con; đàn lợn 8,579 triệu con; gia cầm, thủy cầm 239,469 triệu con; thủy sản đạt 77.800 ha.

Về trồng và bảo vệ rừng: Tổng diện tích trồng rừng 112.418,62 ha rừng, trong đó nhiều tỉnh trồng rừng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Yên Bái trồng 15.177 ha, Quảng Ninh 12.100 ha, Lào Cai 9.159 ha… Tỷ lệ che phủ rừng tăng mạnh, trong đó Yên Bái đạt 62,5%, Bắc Kạn 71%, Lạng Sơn 60,6%, Tuyên Quang 60%...

Hội nghị đã bình xét và suy tôn 4 sở và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng cờ thi đua: Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang và Phú Thọ.

Các sở đã ký cam kết thi đua năm 2017. Sở Nông nghiệp Thái Nguyên Trưởng khối thi đua năm 2017, Bắc Giang phó trưởng khối.

Tong ket giao uoc thi dua 15 tinh mien nui phia Bac - Anh 3

Đại diện các sở tham gia vào báo cáo tổng kết

Tong ket giao uoc thi dua 15 tinh mien nui phia Bac - Anh 4

Bàn giao cờ thi đua cho tỉnh Thái Nguyên làm trưởng khối năm 2017

Tong ket giao uoc thi dua 15 tinh mien nui phia Bac - Anh 5

Ký cam kết thi đua giữa các sở