Sáng 9/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự và phát biểu tại hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước báo cáo kết quả việc thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của Bộ Công an và nhất trí với việc đánh giá kết quả mà Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh Quân khu 4 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên một số mặt công tác mà Công an các địa phương đóng trên địa bàn Quân khu đã làm tốt trong năm 2012.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước đề nghị Công an các tỉnh cần phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, các chỉ thị của Chính phủ và các thông tư, quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, từ đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND đảm bảo giữ vững sự ổn định chính trị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn QK4 cần tăng cường sự quản lý, điều hành đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; Hội đồng GDQP-AN Quân khu 4 tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát và nắm chắc các đối tượng cần phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở các lớp bồi dưỡng đảm bảo chỉ tiêu và yêu cầu đề ra.

Cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN các cấp phải bám sát kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của từng địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng GDQP cấp mình có những chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP-AN trên địa bàn