(baodautu.vn) Sáng hôm nay (25/3) tại khách sạn Melia Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng nặng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010.

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo - ông Nguyễn Đình Hiệp, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ, đã trình bày báo cáo tổng kết đánh giá giai đoạn 1 của chương trình. Theo đó, các kết quả được chia ra thành sáu nhóm: nhóm tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhóm giáo dục – truyên truyền – phổ biến thông tin và vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, nhóm phát triển và phổ biến các thiết bị hiệu suất cao – tiết kiệm năng lượng, nhóm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, trong tòa nhà và trong giao thông vận tải. Cũng trong hội nghị, ông Nguyễn Đình Hiệp thừa nhận chương trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong đó tập trung vào các vấn đề: vốn, ý thức của các doanh nghiệp – người tham gia chưa cao và trình độ của các chuyên gia chưa đạt yêu cầu. Một vấn đề nữa cũng được ông Hiệp nhấn mạnh đến là tình hình giá năng lượng tăng cao đã tạo ra rào cản lớn cho việc thực hiện chương trình. Giai đoạn hai của chương trình sẽ được tiếp tục triển khai trong 4 năm tiếp theo (2011 – 2015) với nội dung công việc được phân chia như giai đoạn 1. Bên cạnh báo cáo của đại diện chương trình, một số các đơn vị như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP HCM, trường Đại học Bách Khoa v.v.. cũng có các tham luận được trình bày tại hội nghị tổng kết quá trình thực hiện chương trình trong 4 năm qua.