Ngày 17-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX)...