Sáng 22-6, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh CCB. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau 5 năm thực hiện, Nghị định 150 đã đi vào cuộc sống. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của hội CCB và CCB được nâng lên. Công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của hội CCB có bước phát triển mới và đạt nhiều kết quả. Hoạt động của hội CCB được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Lực lượng CCB ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước. Nghị định 150 đã tạo cơ sở pháp lý trong xây dựng và hoạt động của hội CCB và CCB... Tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định 150.

Theo TTXVN