– Tổng Cục Thống kê cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2010 lĩnh vực bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển ổn định, số thuê bao điện thoại mới và thuê bao internet tăng cao, doanh thu thuần bưu chính, viễn thông tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, đến hết tháng 9/2010, số thuê bao điện thoại phát triển mới là 32,9 triệu thuê bao, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, máy cố định đạt 754 nghìn thuê bao, giảm 34,6%; máy di động đạt 32,1 triệu thuê bao, tăng 5,7%. Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 9/2010 ước tính đạt 158,5 triệu thuê bao, tăng 40,4% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 16,4 triệu thuê bao cố định, tăng 7,6% và 142,1 triệu thuê bao di động, tăng 45,5%. Đối với thuê bao internet, tính đến hết tháng 9/2010, số thuê bao internet trên cả nước ước đạt 3,5 triệu thuê bao, tăng 28,8% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng internet tính đến cuối tháng 9/2010 là 26,6 triệu người, tăng 21% so với cùng thời điểm năm trước. Cũng theo Tổng Cục Thống kê, tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông 9 tháng đầu năm 2010 ước tính đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.