Ngày 27.07, Viettel chính thức khai trương và đưa vào sử dụng trung tâm chăm sóc khách hàng khu vực miền Nam tại TP Hồ Chí Minh.

TT chăm sóc khách hàng của Viettel tại TP Hồ Chí Minh. (LĐĐT) - Đây cũng là kênh tiếp nhận trực tiếp các trường hợp báo hỏng, sửa chữa dịch vụ hoạt động 24/24h. Toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi thông tin cho khách hàng, đều được cập nhật vào phần mềm đảm bảo việc theo dõi tiến độ khắc phục lỗi sẽ được thực hiện trong thời gian nhanh nhất. Trong thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miền Bắc tại Hà Nội và ở 61/61 tỉnh, thành phố khác. Hai trung tâm chăm sóc khách hàng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức và vận hành với gần 5.500 nhân viên trực tổng đài, có khả năng tiếp nhận 30.000 cuộc gọi/giờ vào hệ thống trả lời và 15.600 cuộc đồng thời vào hệ thống trả lời tự động (IVR). Hiện tại, khả năng đáp ứng các cuộc gọi của khách hàng của Viettel đã cao hơn 12% - 13% so với chỉ tiêu quy định của ngành. H.M.A