Ngày 25-11-2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã chủ trì lễ công bố 3 Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Tổng cục Hải quan. Trong đó có Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan cho ông Nguyễn Trần Hiệu.

Tong cuc Hai quan co Chanh Van Phong moi - Anh 1

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trần Hiệu.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Hải quan đã công bố Quyết định 4066/QĐ- TCHQ điều động đồng chí Lê Xuân Huế- Chánh Văn Phòng Tổng cục Hải quan nhận nhiệm vụ Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải quan kể từ ngày 1-12-2016.

Đồng thời, theo Quyết định 4086 /QĐ-TCHQ ngày 24-11-2016 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trần Hiệu- Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan giữ chức Chánh Văn Phòng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 1-12-2016.

Cùng với đó là Quyết định 4068/QĐ-TCHQ ngày 24-11-2016 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Hải- Phó trưởng phòng tổng hợp Văn phòng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Chánh Văn Phòng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 24-11-2016.

Được biết, công tác luân chuyển, điều động CBCC đã được ngành Hải quan thực hiện thường xuyên từ nhiều năm, tuy nhiên ở cấp Tổng cục, việc điều động và bổ nhiệm nhiệm này mới được thực hiện từ năm 2015 và sẽ trở thành công tác định kỳ của Tổng cục Hải quan để bồi dưỡng cấp lãnh đạo vụ, cục.

Thu Trang