Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và công tác xử lý điểm đen và điểm tiềm ẩn TNGT năm 2013.

Theo đó, trong năm 2013, tổng cục đã cho phép xử lý 24 vị trí điểm đen TNGT với tổng kinh phí 56 tỉ đồng. Trong đó, tổng cục chủ động phát hiện và khắc phục các yếu tố gây mất an toàn giao thông; bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo đường bộ; xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn trên các đèo dốc nguy hiểm… Tổng cục cũng chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện thi công hoàn thành việc sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung biển báo hiệu đường bộ tại 37 vị trí nút giao đường sắt với quốc lộ.

ND