Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) ngày 16-5 cho biết: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã có ý kiến chính thức liên quan đến quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

PHẢI XIN Ý KIẾN THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TRƯỚC KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN SƠN TRÀ

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT, UBND Q. Sơn Trà trước khi giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến bán đảo Sơn Trà phải báo cáo UBND TP để xin ý kiến Thường trực Thành ủy. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan phải báo cáo UBND TP Đà Nẵng để xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước khi giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư đã, đang và sẽ triển khai thực hiện tại khu vực bán đảo Sơn Trà như điều chỉnh chủ trương đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh nhà đầu tư, chuyển nhượng có phần thay đổi người đại diện theo pháp luật. Yêu cầu này nhằm bảo đảm công tác quốc phòng an ninh, cảnh quan, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4920/VPCPKGVX ngày 12-5-2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Công Khanh

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia bán đảo Sơn Trà mang tính chất định hướng sự phát triển du lịch và gắn với bảo tồn sinh thái tài nguyên môi trường. Chính vì vậy, việc bảo tồn sinh thái tài nguyên môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, cơ sở và điều kiện để phát triển du lịch bền vững trên bán đảo Sơn Trà. Quy hoạch xuất phát từ yêu cầu phát triển TP Đà Nẵng và khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, chồng chéo, không theo quy hoạch, thiếu khoa học, thiếu pháp lý hiện đang diễn ra trên bán đảo Sơn Trà.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, Bộ VH-TT&DL đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng và đạt được sự đồng thuận cao.

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cũng đánh giá: Các dự án mà Đà Nẵng đã phê duyệt, cho phép triển khai có quy mô lớn hơn nhiều so với quy mô quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch tổng thể là cơ sở pháp lý để Đà Nẵng xem xét, rà soát, điều chỉnh lại các dự án đầu tư ở khu vực Sơn Trà sao cho phù hợp quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện, phát triển và quản lý quy hoạch nếu phát hiện những vấn đề không phù hợp thì Bộ VH-TT&DL hoặc TP Đà Nẵng có thể đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp yêu cầu phát triển, quản lý tài nguyên môi trường. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình, cũng giống như quy trình lập quy hoạch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng: Nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch thì sẽ điều chỉnh theo hướng ưu tiên bảo tồn sinh thái và đa dạng sinh học. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã chỉ đạo Bộ VH-TT&DL cần lắng nghe những vấn đề liên quan đến khu vực bán đảo Sơn Trà một cách cầu thị và xem xét một cách khoa học, thấu đáo, khách quan. Ngoài ra, Bộ VH-TT&DL cũng sẽ sớm tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học... về những vấn đề liên quan đến khu vực Sơn Trà.

TTXVN