(CAO) Ngày 26-7, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Bộ Công an) đã tổ chức tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an; chuyên viên các tổ giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá; chuyên viên các tổ thẩm định liên ngành; thành viên Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá của tổng cục trực tiếp tham gia công tác đặc xá năm 2011. Thông qua việc tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, cách làm cụ thể, để triển khai khẩn trương, kịp thời Quyết định của Chỉ tịch nước về đặc xá năm 2011 bảo đảm đúng yêu cầu về thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc.

Tại buổi tập huấn, Bộ Công an đã quán triệt một số điểm mới trong Quyết định về đặc xá năm 2011; truyền đạt nội dung cơ bản hướng dẫn số 48/HĐTVĐX của Hội đồng tư vấn đặc xá; Hướng dẫn lập hồ sơ, biểu mẫu và Kế hoạch triển khai công tác đặc xá của Bộ Công an. Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp đã quán triệt 5 nội dung trong đó nhấn mạnh do điều kiện thời gian triển khai, thực hiện công tác đặc xá năm 2011 rất gấp, vì vậy đề nghị các thành viên khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng thời gian, tiến độ đề ra, nhưng phải bảo đảm quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ theo đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sót những người có đủ điều kiện mà không được đề nghị đặc xá và kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá…