(NDH) Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2015 thông qua phương thức khớp lệnh.

Với mục đích tái cơ cấu các khoản đầu tư, Tổng Công Ty Sông Đà đăng ký bán toàn bộ 2,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 55% vốn, của CTCP Sông Đà Hà Nội (mã ASD - UPCoM).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2015 thông qua phương thức khớp lệnh.

Trước đó, từ 29/5 đến 26/6/2015, Tổng Công Ty Sông Đà cũng đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu ASD nói trên. Tuy nhiên, do diễn biến thị trường không thuận lợi nên Tổng Công Ty Sông Đà không bán được bất kỳ cổ phiếu ASD nào.

Bình Minh