Mới đây, TVQH có văn bản triệu tập kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV vào ngày 20/7 tới đây và dự kiến bế mạc vào ngày 29/7, kèm theo là dự kiến chương trình kỳ họp xin ý kiến ĐBQH. Theo đó, trong chương trình, các ĐBQH sẽ nghe phát biểu của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tong Bi thu se phat bieu tai ky hop thu nhat QH khoa XIV - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.

Tiếp đó, QH xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Trong dự kiến chương trình, các ĐBQH sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; Nghị quyết về một số vấn đề quan trọng (nếu có).

Báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp dự kiến cũng sẽ có phiên trù bị, khai mạc, bế mạc, trình bày văn bản, thông qua nghị quyết.

Tại kỳ họp này, các ĐBQH sẽ tự nghiên cứu: Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về kết quả tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Báo cáo về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa-Thiên Huế; Việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công.

M.Loan