Ngày 27/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Hà Giang - tỉnh cực Bắc của Tổ quốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn. Tháp tùng Tổng Bí thư có nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư hoan nghênh Hà Giang đã thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương được quán triệt, triển khai sâu rộng đến cơ sở, cụ thể hóa thành các chuyên đề, đề án, chương trình hành động cụ thể, tạo những bước đổi mới, đột phá rõ nét, góp phần xây dựng, củng cố vững mạnh hệ thống chính trị tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 930 tổ chức cơ sở Đảng, với tổng số hơn 58.000 đảng viên. Tỉnh đã hoàn thành “xóa thôn bản trắng chi bộ”, đồng thời quan tâm đào tạo , luân chuyển cán bộ, thu hút nguồn lực trí thức trẻ.

Tổng Bí thư khẳng định, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với Hà Giang chính là phát triển thật tốt nông nghiệp và lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, đưa công nghệ tiên tiến và giống mới vào sản xuất, tìm hướng xuất khẩu gắn với chế biến, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mạnh các cây trồng truyền thống đã trở thành đặc sản như cây cam Bắc Quang, cây chè Hà Giang, đồng thời mở hướng phát triển cây dược liệu, cây cao su, trên cơ sở hiệu quả thực tế.
Tổng Bí thư lưu ý, Hà Giang tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, cần chú ý đến chất lượng phát triển, ứng dụng công nghệ hiện đại, giữ gìn và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hà Giang cần khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu, tăng cường giao lưu thương mại với các tỉnh giáp biên: Vân Nam , Quảng Tây của Trung Quốc. Du lịch sẽ là một hướng đi hiệu quả của Hà Giang nếu quảng bá tốt, có cơ sở hạ tầng dịch vụ tốt và nguồn nhân lực chất lượng tốt...

Tổng Bí thư chỉ rõ: Nhân dịp chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Hà Giang cần tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là một cơ hội tốt để củng cố lại tổ chức Đảng, chứ không chỉ lo công tác nhân sự. Nhân sự là một việc, mặc dù rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định, nhưng bên cạnh đó cần củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chống cho được hiện tượng suy thoái biến chất, chống cho được tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Cùng với bàn bạc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cần củng cố tổ chức, siết lại các nguyên tắc tổ chức thực hiện, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Hà Giang - nơi Bác Hồ lên thăm, cần thực hiện tốt 8 điều Bác Hồ dạy, tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng.

* Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Công ty cổ phần thương mại phát triển nông lâm nghiệp Bình Minh 3 – một thành viên Công ty cổ phần Thương mại Công nghệ Bình Minh, nằm trên địa bàn xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Ban quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, nằm trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang