Tong Bi thu Nguyen Phu Trong se tham huu nghi chinh thuc Lao - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến 26-11.

Ngày 17-11, Ban Đối ngoại Trung ương ra Thông báo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounhang Volachith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến 26-11.

HNM