Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô. Ảnh: TTXVN phát

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ xúc động được gặp lại đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, vui mừng thấy đồng chí Phi-đen mạnh khỏe. Tổng Bí thư trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tới đồng chí Phi-đen. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong trái tim mỗi người Việt Nam, hình ảnh Phi-đen luôn luôn là biểu tượng cao đẹp của một chiến sĩ cách mạng kiên cường, đấu tranh cho độc lập, tự do không những của nhân dân Cu-ba mà của cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, một người bạn lớn, người đồng chí anh em của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư thông báo với đồng chí Phi-đen về tình hình Việt Nam và kết quả hội đàm với Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em đưa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, trong sáng, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cu-ba không ngừng củng cố và phát triển.

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao chuyến thăm Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự khâm phục trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được và đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trường Đảng Cao cấp Ni-cô Lô-pết. Đồng chí bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm ở Việt Nam, kỷ niệm với đồng chí Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng chí bày tỏ cảm ơn nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, đoàn kết và hợp tác chí tình, chí nghĩa với nhân dân Cu-ba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phi-đen cùng nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống cách mạng, gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung giữa Việt Nam và Cu-ba.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô cũng đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Do có khó khăn đột xuất của phía Bra-xin cho nên chuyến thăm CHLB Bra-xin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam không thực hiện được vào dịp này. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CH Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước.