'Dư luận vẫn còn băn khoăn cho rằng, bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như 'hòa cả làng'', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

'Dư luận vẫn còn băn khoăn cho rằng, bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như 'hòa cả làng'', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.Nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi họp báo với TTXVN. Trước câu hỏi về việc Tổng Bí thư thường nhấn mạnh cụm từ 'tái cơ cấu', 'đổi mới mô hình tăng trưởng' trong các phát biểu của mình, phải chăng đây là một tư tưởng mới của Đảng ta, Tổng Bí thư cho biết:
'Một nội dung tư tưởng mới, có ý nghĩa xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội XI là đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giải quyết hài hòa hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Qua làm việc, tiếp xúc, lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản hồi, có thể thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đều đồng tình, đánh giá cao, cho rằng:
Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết rất 'đúng', rất 'trúng', vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện ra sao, kết quả đến đâu, có tạo được chuyển biến thực sự trên thực tế hay không.
Càng đi xuống cơ sở càng thấy rõ, sự năng động, sáng tạo của cán bộ, nhất là người đứng đầu, có vai trò rất quan trọng.
Như xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, một xã thuộc diện khó khăn ở vùng sâu Đồng Tháp Mười, nhưng đã rất thành công với mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới;
Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh nhờ biết vận dụng những tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
Sau gần 1 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 'Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay' đã có sức lan tỏa sâu rộng.
Mặc dù vậy, còn có ý kiến cho rằng việc thực hiện Nghị quyết chưa mang lại kết quả như mong muốn. Trước vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Sau gần 1 năm triển khai, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã được tiến hành từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng đến từng đảng viên, trở thành đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng.
Tuy nhiên, dư luận vẫn còn băn khoăn cho rằng, bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua như 'hòa cả làng', chẳng biết bộ phận không nhỏ (tham nhũng, biến chất...) nằm ở đâu.
Thậm chí có tâm tư, tâm trạng chưa hài lòng, cho rằng 'không thành công' vì không kỷ luật được ai.
Đằng sau sự quan tâm và nỗi băn khoăn đó, có thể cảm nhận nhân dân trông đợi và kỳ vọng nhiều lắm, yêu cầu, đòi hỏi cao lắm và trách nhiệm chính trị của Đảng lớn lắm.
Nhân dịp Xuân mới Quý Tỵ 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có lời nhắn gửi tới đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài:
'Năm 2013, bên cạnh những thuận lợi và thành tựu đã đạt được, dự báo tình hình thế giới cũng như ở trong nước sẽ còn tiếp tục khó khăn.
Tôi mong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hãy vững một niềm tin, đồng lòng nhất trí, quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục những bước phát triển vững chắc.
Mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam có một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.
Từ niềm vui nhỏ sẽ nhân nên niềm vui lớn, từ thành công nhỏ sẽ làm nên thành công lớn của đất nước, dân tộc'.
Theo TTXVN