Nhân dịp ông Dimitris Koutsoumpas được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Hy Lạp khóa 19 bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hy Lạp.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas. (Nguồn: 902.gr)

Đảng Cộng sản Hy Lạp có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Đảng Cộng sản Hy Lạp đánh giá cao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và những thành tựu mà Việt Nam giành được trong công cuộc đổi mới hiện nay.
Hai đảng ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhau, chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế. Hai bên thường xuyên cử các đoàn đại biểu của mình tham dự các kỳ đại hội gần đây của mỗi đảng và thăm hữu nghị chính thức lẫn nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết. Tại các cuộc tiếp xúc, hai đảng đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống trên nhiều mặt./.

(TTXVN)