Nhân dịp đồng chí Daniel Ortega, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) được bầu lại làm Tổng thống nước Cộng hòa Nicaragua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng.

TTXVN/Tin tức