Con bạn đáng yêu quá , bé nhà mình ít đòi mua đồ chơi lắm , hầu như là chơi đồ chơi được các cô bác cho là chính :D mình ít mua đồ cho bé lắm .

cam on Con bạn đáng yêu quá , bé nhà mình ít đòi mua đồ chơi lắm , hầu như là chơi đồ chơi được các cô bác cho là chính :D mình ít mua đồ cho bé lắm .