(NLĐ)- “Chậm nhất đến ngày 30-6, nếu Công ty Giày Hiệp Hưng không trích nộp hơn 12 tỉ đồng nợ BHXH thì cơ quan BHXH TPHCM sẽ lập hồ sơ khởi kiện công ty”.

Đó là nội dung chính trong công văn 1648/BHXH-KT do ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, ký chiều 25-6 gửi Công ty Giày Hiệp Hưng. Trước đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH TPHCM đã khoanh nợ hơn 9,3 tỉ đồng BHXH và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động ở công ty được hưởng các quyền về BHXH theo đúng quy định. Mặc dù thời gian khoanh nợ đã hết hạn từ tháng 6-2006 nhưng công ty vẫn không trả khoản nợ này. Ngoài số nợ gốc trên, Công ty Giày Hiệp Hưng còn phải chịu tiền lãi chậm đóng đến tháng 3-2010 trên 2,7 tỉ đồng.