7 tuổi, sau cơn bạo bệnh, chị bị tước đi đôi chân, nhưng chị vẫn tiếp tục bước vào hành trình của một người đi tìm lẽ sống, không cam chịu số phận để hôm nay thành chủ doanh nghiệp SX bánh mì với 7 cơ sở lớn nhỏ tại Đà Nẵng và hơn 100 công nhân làm việc...