Đó là thông tin đáng chú ý tại phiên họp toàn thể, thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 7-10.

Theo báo cáo của Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được như chính sách tiền tệ có sự điều chỉnh linh hoạt, lạm phát được kiểm soát, nhưng nền kinh tế nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đó là chất lượng tăng trưởng thấp, vẫn mang nặng mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư theo chiều rộng với hai yếu tố vốn và lao động. Nợ công và nợ Chính phủ nếu không có sự điều chỉnh cơ cấu nợ, đến cuối năm 2016 cũng có thể cao hơn mức dự kiến. Đặc biệt, việc thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra, làm cho Ngành Nông nghiệp bị tác động tiêu cực, gián tiếp khiến chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 ước đạt 6,3-6,5% so với kế hoạch đề ra là 6,7%.

Toc do tang truong GDP nam 2016 kho dat chi tieu - Anh 1

Ảnh minh họa

Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần chấm dứt sử dụng các biện pháp kiểm soát giá mang tính hành chính. Bên cạnh đó Chính phủ cũng cần có hành động thiết thực để bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép và tái cơ cấu nền kinh tế theo chiều sâu, tăng năng suất lao động.

Cùng ngày, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng là nội dung cần ưu tiên trọng tâm nhưng còn nhiều vướng mắc, Bộ KH-ĐT - cơ quan xây dựng báo cáo đánh giá, phải giải quyết triệt để sở hữu chéo, đầu tư chéo, nợ xấu trong nền kinh tế. Đây là nguyên nhân làm cho lãi suất cho vay vẫn cao so với lạm phát và mức lãi suất của nhóm các nước ASEAN.

Hà Phong