Hôm qua 2-10, tại Hà Nội, Bộ LĐTB-XH và Tổ chức Phát triển LHQ tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng mà nhóm công tác đánh giá giữa kỳ về thực hiện việc giảm nghèo đưa ra là sau hơn 3 năm triển khai, Việt Nam đã đạt được tốc độ giảm nghèo nhanh hơn so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, trong khi mục tiêu đề ra ban đầu là mỗi năm, cả nước sẽ giảm khoảng 2% tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2006-2010 thì trên thực tế, tỷ lệ giảm nghèo trong giai đoạn 2006-2008 đã lên tới 2,6% mỗi năm. Cho đến cuối năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước chỉ còn 12% trong khi ở thời điểm cuối năm 2005, cả nước có tới 18% hộ nghèo. Từ bước tiến trên, nhóm công tác nhận định rằng mục tiêu giảm nghèo đến năm 2010 của Việt Nam có thể hoàn toàn đạt được mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn, mặc dù hiện nay chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhóm công tác cũng cảnh báo về những mặt hạn chế trong quá trình triển khai chương trình giảm nghèo của chúng ta. Chẳng hạn, còn chồng chéo giữa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với một số chương trình, dự án giảm nghèo khác của Chính phủ, gây kém hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực của Chính phủ phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt về xác định đối tượng nghèo để hưởng hỗ trợ, chương trình vẫn còn có sự rò rỉ, người không nghèo lại được tiếp cận các dịch vụ của chương trình giảm nghèo, trong khi người nghèo thực sự lại bị bỏ lọt. Các chuyên gia cũng cho rằng, trong thời gian tới, nguy cơ có thể xảy ra là người nghèo đói sẽ tập trung nhiều hơn ở những nhóm dân cư bị tách biệt khỏi môi trường xã hội chung. Đồng thời, đất nông nghiệp bị thu hồi, thiên tai thảm họa ngày càng phức tạp… thì sẽ có nhiều người dân bị tổn thương khi chịu những cú sốc kinh tế xã hội và môi trường. Để thực hiện tốt và bền vững hơn mục tiêu giảm nghèo trong những năm còn lại của chương trình, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị cần phải xây dựng được một chiến lược an sinh xã hội tổng thể và toàn diện, bổ sung cho các hỗ trợ giảm nghèo. Nhờ việc xây dựng hệ thống an sinh dài hạn mới có thể bảo vệ cho người dân trước những rủi ro và các cú sốc kinh tế xã hội. Được biết, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 5-2-2007 với mục tiêu huy động mọi nguồn lực để đạt các mục tiêu quốc gia về xóa đói và giảm nghèo. Chương trình bao gồm 12 tiểu hợp phần, tập trung vào 3 nhóm chính: các chính sách và dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất và tăng thu nhập cho người nghèo; các chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội và các dự án tăng cường năng lực cũng như nâng cao nhận thức cho người nghèo. Theo SGGP.org.vn