Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. VTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Toan van phat bieu cua Tong Bi thu khai mac Hoi nghi Trung uong 4 - Anh 1

Sáng nay (9/10), tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần này là cần ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" bởi "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Khai mạc Hội nghị Tư 4