Tình hình phát triển của lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình trả tiền sẽ được phản ánh qua những con số thống kê.

Toan canh thi truong VT-CNTT Viet Nam 6 thang dau nam - Anh 1

Hoàng Vũ