Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, sáng 2/4, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 1

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 2

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 3

Toàn cảnh Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 4

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 6

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 7

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 8

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 9

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Toan canh Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc - Anh 10

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)