Việc xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới - tháp The Tower - đã bắt đầu ở Dubai.

Theo NLĐ