Nằm trong chương trình Liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao quần chúng nông thôn mới năm 2011, ngày 26/6, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Tọa đàm “Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”.

Đến dự và chỉ đạo buổi tọa đàm, có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chương trình xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới cùng đại diện nhiều bộ, ngành trung ương và đại diện 11 xã điểm trong chương trình nông thôn mới mà Trung ương đã chọn. Tại cuộc tọa đàm, đại diện các xã điểm đã nêu lên những vấn đề trọng tâm trong quá trình triển khai xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới tại địa phương của mình, trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề: nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản văn hóa; hoàn thiện Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã; Nhà Văn hóa – khu thể thao thôn; phát triển các hoạt động văn hóa góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật ở nông thôn. Các địa phương cũng đã nêu lên những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn địa phương và những kết quả bước đầu: khuyến khích người dân để họ tự nhận thức được xây dựng nông thôn mới là xây dựng cuộc sống ấm no cho chính gia đình mình; từ đó, động viên người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh tại địa phương như cải tạo vườn tạp, dồn điền đổi thửa... (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam); phát huy truyền thống văn hóa xây dựng các cơ chế, thể chế, quy định về văn hóa trên cơ sở các quy định của pháp luật nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa địa phương. Lấy vai trò gia đình văn hóa làm chủ thể xây dựng nông thôn mới... (Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh); phát huy vai trò của các hội, đoàn thể xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, từng bước khuyến khích nhân rộng những mô hình điểm để người dân học tập và làm theo... (Thanh Chăn, Điện Biên); xây dựng kế hoạch, mục tiêu rõ ràng cụ thể, phân kỳ xây dựng một cách khoa học và gắn với trách nhiệm, lợi ích của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới nói chung và đời sống văn hóa nông thôn mới nói riêng... Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: trong thời gian qua, 11 xã điểm được Trung ương chọn làm thí điểm xây dựng nông thôn mới đã có những thành tích vượt bậc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại những địa phương này có bước chuyển động tích cực khá lớn. Trong thời gian tới, lãnh đạo và người dân địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng từ những đơn vị nhỏ nhất là thôn, sau đó triển khai nhân rộng đến những đơn vị hành chính lớn hơn. Khi người dân ý thức được việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thiết thực đối với bản thân và gia đình, bên cạnh có sự hỗ trợ của nhà nước thì không những đời sống văn hóa mà kể cả đời sống vật chất của người dân vùng nông thôn mới không ngừng đưọc nâng cao, bộ mặt nông thôn mới không ngừng được cải thiện. Đến nay, kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới tại 11 xã điểm như sau: đã có 81/130 thôn được công nhận thôn văn hóa (đạt tỷ lệ 62%); đã có 8/11 xã được phê duyệt dự án và đang thi công xây dựng nhà văn hóa xã; 3 xã đã hoàn thành; đã có 92/130 thôn có nhà văn hóa (đạt tỷ lệ 70,76%).../.