Ngày 27/9/2010, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức buổi tọa đàm về Quản trị điều hành trong lĩnh vực ngân hàng, nhằm giới thiệu các chính sách, hướng dẫn về quản trị điều hành khu vực ngân hàng. Tham dự buổi tọa đàm có Bà Virginia Palmer, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội; Đ/c Hoàng Đình Thắng, Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN; các chuyên gia tư vấn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ngân hàng JP Morgan Chase; chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc NHNN và ngân hàng thương mại cổ phần.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đ/c Hoàng Đình Thắng, Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN cho biết, định hướng chiến lược về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là nhằm hoàn thiện các quy định an toàn, các biện pháp thận trọng trong hoạt động ngân hàng, các quy định, chính sách quản lý các loại hình Tổ chức tín dụng; đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình thanh tra, giám sát phù hợp sự phát triển của Công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng và trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng có hiệu quả, đặc biệt là áp dụng các chuẩn mực cơ bản theo Hiệp ước vốn mới (Basel II) sau năm 2010; đồng thời đổi mới căn bản cơ chế quản lý đối với các ngân hàng thương mại nhà nước và các tổ chức tín dụng khác; phát triển các hệ thống quản lý của ngân hàng thương mại phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và thực tiễn của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ông cũng cho biết, trong hai Luật về ngân hàng (Luật NHNN và luật các TCTD) cũng đã có một số Điều quy định về quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, để thực hiện chiến lược ngân hàng, thời gian qua, NHNN cũng đã ban hành một số văn bản liên quan, đáng chú ý là Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ban hành ngày 20/5/2010 quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Cùng với các văn bản liên quan đến tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, một số văn bản liên quan đến hoạt động của cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cũng đã được ban hành nhằm nâng cao năng lực giám sát quản trị rủi ro đối với các tổ chức tín dụng như Đề án cải cách tổ chức và hoạt động Thanh tra ngân hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ – NHNN ngày 24/8/2007) và Quyết định 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN. Cũng tại buổi tọa đàm này, ông David Hawkins – Chuyên gia tư vấn Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã giới thiệu tổng quan về 14 nguyên tắc của Basel nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành tại các ngân hàng và cách thức áp dụng những nguyên tắc này đối với các quốc gia có các ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước như ở Việt Nam. Ông cho biết, quản trị điều hành là hiệu quả khi có được một Hội đồng quản trị năng động, hiểu biết, các thành viên phải độc lập, xây dựng các chính sách, quy trình mục đích và mục tiêu tốt (thúc đẩy tính minh bạch) hệ thống triển khai các chính sách, quy trình và kiểm soát rủi ro, chức năng kiểm toán hiệu quả và hệ thống thông tin quản lý đầy đủ, và hiệu quả hơn khi doanh nghiệp có thể đưa ra các biện pháp khắc phục khi có sai sót xảy ra. Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn đến từ ngân hàng JP morgan Chase cũng đã trao đổi kinh nghiệm và sự tuân thủ của JP morgan Chase đối với các chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực của Hoa Kỳ về quản trị điều hành để các đại biểu tham dự buổi tọa đàm thảo luận. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến và cùng thảo luận với các chuyên gia về kinh nghiệm, mô hình cũng như phương pháp và cách thức đào tạo các thành viên Hội đồng quản trị của JP morgan và từ đó đưa ra những ứng dụng đối với hoạt động của các ngân hàng tại Việt Nam.