Ngày 5-9, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Ðảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Ðồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh (1902 - 2017) và 75 năm Ngày mất của đồng chí Lê Hồng Phong (6-9-1942 - 6-9-2017).

Toa dam khoa hoc ve dong chi Le Hong Phong - Anh 1

Ðồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 trong một gia đình nông dân ở làng Ðông Thôn, tổng Thông Lãng (nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ðược nuôi dưỡng và giáo dục bởi truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương; truyền thống lao động chăm chỉ, hiếu học, đoàn kết của gia đình; tận mắt thấy nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, các phong trào đấu tranh yêu nước bị đàn áp tàn bạo, đẫm máu, đồng chí Lê Hồng Phong sớm hình thành tư tưởng yêu nước và cách mạng.

Sau khi học hết bậc sơ học yếu lược, đồng chí Lê Hồng Phong ra thành phố Vinh, làm tại Nhà máy diêm Bến Thủy. Bước vào cuộc sống người thợ, hòa mình trong phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động, đồng chí nhiều lần tuyên truyền, tổ chức công nhân đấu tranh chống sự bóc lột của thực dân Pháp và cai ký, đòi quyền lợi hằng ngày. Cuối năm 1923, theo tiếng gọi của các nhà cách mạng tiền bối, Lê Hồng Phong cùng đồng chí Phạm Hồng Thái và một số thanh niên yêu nước sang Lào, tới Xiêm, đến Quảng Châu (Trung Quốc), gia nhập Tâm tâm xã. Năm 1925, khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, Lê Hồng Phong là một trong những thanh niên đầu tiên gia nhập tổ chức cách mạng này. Ðồng chí vượt mọi khó khăn để ra sức học tập, giữ vững ý chí chiến đấu, trung thành với Ðảng, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Ðồng chí trở thành nhà cách mạng Việt Nam được đào tạo căn bản, toàn diện trên cả lĩnh vực quân sự và chính trị; trở thành chiến sĩ hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Hơn 20 tham luận và các ý kiến trình bày tại buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ những công lao, cống hiến của đồng chí Lê Hồng Phong với việc khôi phục, xây dựng tổ chức Ðảng và phong trào cách mạng thời kỳ 1931 - 1935; khởi xướng và chỉ đạo cuộc đấu tranh dân chủ thời kỳ 1936 - 1939; với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đồng chí Lê Hồng Phong - học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương chiến đấu hy sinh vì Ðảng và dân tộc, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

PV