Ông Malik M.Qayyum, Tổng chưởng lý Pakistan vừa thông báo từ ngày 19-11, Tòa án tối cao Pakistan sẽ nối lại các phiên xem xét về tính chất pháp lý của việc Tổng thống P.Musharraf tái đắc cử.