Uhm, Tuy ko tin lắm nhưng mua được hàng chính hãng, con mua o chợ thì sợ lắM!

Uhm, Tuy ko tin lắm nhưng mua được hàng chính hãng, con mua o chợ thì sợ lắM!