Ông tôi do bệnh nặng nên đã qua đời và để lại di chúc cho tôi là cháu nội thừa kế căn nhà của ông. Bản di chúc được đánh máy và có chứng thực của UBND xã. Xin hỏi, bản di chúc này có giá trị pháp lý không? (Trần Hữu H. - Tam Nông, Đồng Tháp)

- Theo quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) thì hình thức của di chúc có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng. Tuy nhiên, phổ biến hiện nay di chúc được lập bằng văn bản. Bộ luật Dân sự cũng quy định di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực của chính quyền địa phương. Bạn đọc có thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý có thể gửi mail về địa chỉ: tinhhuongphaply@thanhnien.com.vn Di chúc do ông của bạn để lại thuộc hình thức di chúc bằng văn bản có chứng thực. Vì vậy, bản di chúc này là có giá trị pháp lý nếu tuân thủ đúng trình tự thủ tục lập di chúc được luật pháp quy định. Cụ thể, phải tuyên bố di chúc trước mặt người có thẩm quyền. Người có thẩm quyền ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc tuyên bố, ký vào bản di chúc sau khi người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Nếu đã tuân thủ đúng các quy định trên, bạn được quyền đứng tên quyền sở hữu căn nhà mà bạn được thừa kế theo di chúc và khi bán căn nhà đó, bạn không phải chia cho những người khác. Lương Văn Huệ (Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Đồng Tháp)