Sáng 17/2/2017, Tổ công tác của Thủ tướng do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc tại Bộ Xây dựng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Xây dựng. Tham gia Đoàn công tác có đại diện các Vụ chuyên ngành Văn phòng Chính phủ cùng một số các Bộ, Ngành...

To cong tac cua Thu tuong Chinh phu lam viec tai Bo Xay dung - Anh 1

Theo chương trình, Tổ công tác sẽ yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, kế hoạch dự kiến trong thời gian tới; Vấn đề quản lý trật tự đô thị, cấp phép xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch; Vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp và các chương trình nhà ở; Vấn đề thẩm định các dự án nhóm A và tăng cường phân cấp thẩm định; Một số thông tin thêm về Nghị định 59 và Đề án tro xỉ, thạch cao

To cong tac cua Thu tuong Chinh phu lam viec tai Bo Xay dung - Anh 2

Đại diện các Bộ tham gia Tổ công tác

To cong tac cua Thu tuong Chinh phu lam viec tai Bo Xay dung - Anh 3

Thanh tra Bộ Xây dựng báo cáo về nguyên nhân chậm tiến độ Dự án Hồ điều hòa Hà Nội

To cong tac cua Thu tuong Chinh phu lam viec tai Bo Xay dung - Anh 4

Lãnh đạo Vụ Vật liệu xây dựng báo cáo về Đề án tro xỉ thạch cao

Báo Xây dựng điện tử sẽ cập nhật thông tin về cuộc làm việc này.

Hải Đăng