Chiều 17-5, Sở Tư pháp Hà Nội - cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương Người tốt, việc tốt trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đã tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn cuộc thi tới các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đại diện các cơ quan báo chí thành phố.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương cho biết, mục đích của cuộc thi là nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương Người tốt, việc tốt của cán bộ, công chức, viên chức thành phố trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, quy tắc, văn hóa ứng xử tại công sở.

Tác phẩm dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Công dân Việt Nam, tuổi từ 18 trở lên đang sống và làm việc trên địa bàn TP Hà Nội đều có thể tham gia cuộc thi này. Tác phẩm dự thi gửi về theo địa chỉ: cuocthikycuonghanhchinh2017@gmail.com. Ban Tổ chức tiếp nhận bài thi từ ngày 2-5-2017 đến hết ngày 31-8-2017 và tổng kết, trao thưởng vào tháng 10-2017.

Hà Phong