QĐND – Ngày 4-4, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã ký Quyết định số 433/QĐ-CT về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường". Ngày 5-4, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đã thông qua Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường” giữa 3 đơn vị: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Quân khu 1 và Binh đoàn Quyết Thắng.

Hội thi là một việc làm cụ thể của Bộ Quốc phòng trong thực hiện chủ trương tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, góp phần xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân. Hội thi còn là cơ sở để Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường của các đơn vị trong thời gian qua. Hội thi sẽ diễn ra vào ngày 5-6-2011, tại Nhà văn hóa Bộ tư lệnh Quân khu 1. Các đơn vị tham gia thi ở 3 nội dung cơ bản gồm: Kiến thức chung; tiểu phẩm và hùng biện về chủ đề môi trường và bảo vệ môi trường. Kim Lân