TT - Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trong đợt 1, Trường ĐH Công nghệ và kinh doanh Hà Nội đã để xảy ra việc mất bài thi môn vật lý của thí sinh Hoàng Công Thành, dự thi tại điểm thi Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, do thí sính đã ký nộp bài nên trách nhiệm hoàn toàn thuộc về giám thị.