QĐND - Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật vừa tổ chức hội thi "Bí thư Đảng ủy cơ sở giỏi" năm 2009. 26 thí sinh là Bí thư Đảng ủy cơ sở được lựa chọn từ các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, tham dự hội thi.

Hội thi được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Theo đánh giá của ban tổ chức, 100% thí sinh đã hoàn thành khá, tốt phần thi viết dự thảo nghị quyết và trả lời câu hỏi trực tiếp tại hội trường. Tuy nhiên, phần viết dự thảo nghị quyết, một số bài thi còn dài, có điểm chưa sát tình hình đơn vị; phần hiểu biết về nguyên tắc, lý luận, một số đồng chí còn trả lời chung chung. Nhìn chung, hội thi đã thiết thực bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ bí thư cấp ủy đảng cơ sở trong Tổng cục.