KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt vừa có văn bản giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện "Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ 2013" tại địa phương.

Đồng thời, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn và phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức Tết trồng cây đảm bảo thực sự tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Tăng cường phát triển chăn nuôi, thủy sản

UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn TP năm 2013. Theo đó, các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhằm phát triển sản xuất bền vững. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để ngăn chặn kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Tổ chức 2 đợt tiêm phòng vaccine đại trà cho gia súc, gia cầm

Theo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP năm 2013 do UBND TP vừa ban hành, các quận, huyện, thị xã tổ chức tiêm phòng đại trà các loại vaccine cho gia súc, gia cầm theo 2 đợt đúng quy định.

Đợt 1 trong tháng 3 - 4/2013, đợt 2 trong tháng 9 - 10/2013. Ngoài ra, tổ chức tiêm phòng bổ sung cho các đối tượng gia súc, gia cầm nhập mới hoặc đến thời gian tiêm nhắc lại từ ngày 20 - 25 hàng tháng. UBND TP cũng yêu cầu duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của TP 24/24 giờ.