Như tin Báo Lao Động đã đưa, từ ngày 27.3-4.4, Tổ chức Operation Walk (OPW) đến VN phẫu thuật miễn phí và tặng thuốc men với tổng giá trị 20 triệu USD.