Theo kế hoạch năm 2007, Dự án EU sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai tổ chức khóa Đào tạo viên Nghiệp vụ Nhà hàng do chuyên gia trong nước thực hiện tại Cần Thơ từ ngày 14/12 - 22/12/2007.