QĐND – Ngày 25-6, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 4 tổ chức cuộc diễn tập thực nghiệm thu dung cấp cứu nạn nhân hàng loạt. Cuộc diễn tập đã hoàn thành được các yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn bộ cuộc diễn tập được Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc tổ chức ghi hình, truyền hình trực tiếp từ hiện trường và nhiều vị trí khác, giúp cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, lực lượng tham gia diễn tập và người dân theo dõi cuộc diễn tập thuận tiện. Thông qua cuộc diễn tập đã nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành của Ban Giám đốc; các cơ quan, khoa, ban trong hoạt động quân sự - chuyên ngành quân y, đáp ứng yêu cầu y tế khẩn cấp, nâng cao khả năng tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng quân, dân y; khả năng huy động cơ sở vật chất, bảo đảm thông tin liên lạc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong phòng thủ dân sự đối phó với thảm họa theo phương châm “4 tại chỗ”; trên cơ sở đó bổ sung hoàn thiện các phương án, giáo trình huấn luyện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu y tế khẩn cấp khi thảm họa xảy ra./.

Trần Hoài