(PL&XH) - Theo phản ánh của báo chí, tại hầu hết các tỉnh, TP trên cả nước đều diễn ra việc dạy thêm, học thêm với các mục đích, hình thức, mức độ và qui mô khác nhau.

Trước tình trạng “biến tướng” trong vấn đề dạy thêm, ý kiến từ một số Sở GD&ĐT đã đề nghị Bộ GD&ĐT sửa đổi Quyết định về quản lý dạy thêm - học thêm; không cho tổ chức dạy thêm ở ngoài nhà trường và dạy thêm cho học sinh chính khóa của mình vì các hiện tượng tiêu cực của dạy thêm - học thêm đều xuất phát từ đây, trong khi hiện nay chúng ta chưa thể kiểm tra, quản lý chặt chẽ và thực chất được. Trả lời vấn đề này, tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất năm học 2010-2011, Bộ GD&ĐT cho biết: Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý dạy thêm, học thêm trong thời gian tới, Bộ sẽ thực hiện một vài biện pháp tích cực như: Đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức dạy học trên 6 buổi/tuần (2 buổi/ngày). Công khai hóa các điều kiện, thu chi, thực hiện triệt để việc phân hóa học sinh theo nhóm học lực khi học thêm trong nhà trường. Phan Thủy