(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa có công điện gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc các đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng về việc triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 3/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng thực hiện các công việc sau đây:

Phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Có kế hoạch triển khai các công tác chuẩn bị đón Tết, đảm bảo các điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 an toàn và tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động đón Tết lành mạnh, thiết thực và ý nghĩa; tránh xa hoa, lãng phí.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 kết hợp tổ chức việc thăm hỏi, động viên các đồng chí lão thành cách mạng, nhà giáo lão thành; các nhà giáo là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang công tác tại các vùng biên giới, miền núi, hải đảo. Đặc biệt, quan tâm đến các em học sinh, sinh viên thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, không để xảy ra trường hợp học sinh, sinh viên xa nhà, không có Tết.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên khi điều khiển các phương tiện giao thông phải thực hiện các quy định về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm và không uống rượu, bia. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ.

Tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT; Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nội dung của Công điện này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Công điện gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 19/02/2013.

Lan Anh