QĐND- Chiều 15-7, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ giữa Trung tướng Nguyễn Thành Cung với Trung tướng Lương Cường và Thiếu tướng Đào Duy Minh. Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và lãnh đạo một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị.

Vừa qua, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Trung tướng Lương Cường, Chính ủy Quân khu 3 và Thiếu tướng Đào Duy Minh, Chính ủy Quân khu 5 đều được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Theo sự chỉ đạo và phân công của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Lương Cường được Trung tướng Nguyễn Thành Cung bàn giao đảm nhiệm toàn bộ phần công việc về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị. Thiếu tướng Đào Duy Minh được Trung tướng Nguyễn Thành Cung bàn giao toàn bộ công việc về công tác dân vận, chính sách, thanh niên, phụ nữ, công đoàn, Bảo hiểm xã hội… Cùng với việc đảm nhiệm các công việc nêu trên, Trung tướng Lương Cường và Thiếu tướng Đào Duy Minh còn tham gia các ban chỉ đạo, các hội đồng ở các cấp theo từng lĩnh vực được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phân công. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ và những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Thành Cung trong thời gian đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng thời, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị bày tỏ sự tin tưởng với năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, Trung tướng Nguyễn Thành Cung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới xây dựng đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với hai đồng chí vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng trên cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể Ban Chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng Cơ quan Tổng cục Chính trị xây dựng Tổng cục Chính trị vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tin, ảnh: Lê Ngọc Long