GD&TĐ - Bắt đầu từ năm học học 2015-2016, Sở GD&ĐT Phú Yên quyết tâm tổ chức kiểm tra học kỳ và kiểm tra cuối năm cho cấp THCS và THPT theo tinh thần chung đề kiểm tra, chung ngày thi.

To chuc '2 chung' kiem tra hoc ky, cuoi nam - Anh 1

Quyết tâm làm vì chất lượng giáo dục

Theo ông NGƯT. TS Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT - cách làm này phức tạp, tốn kém, nhưng vì học sinh và chất lượng giáo dục nên Sở GD&ĐT vẫn quyết tâm làm. Thực hiện được điều này, ngành Giáo dục Phú Yên sẽ từng bước củng cố nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế những tiêu cực trong dạy học, hạn chế việc chạy thành tích của các cơ sở giáo dục…

Chia sẻ rõ hơn về cách làm mới, ông Phạm Văn Cường cho biết: Sở GD&ĐT giao cho các trường THPT có đủ điều kiện và các phòng GD&ĐT tổ chức sao in, nhân đề từ bộ đề kiểm tra gốc do Sở giao.

Các đơn vị tự tổ chức coi thi, chấm thi đúng theo đáp án và qui định của Sở GD&ĐT với tinh thần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm. Trong thời gian tổ chức thi, chấm thi Sở GD&ĐT tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất.

Sau khi các trường chấm xong, tổng hợp báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT; Sở GD&ĐT sẽ chọn một số trường tổ chức chấm kiểm tra xác suất bài làm của học sinh ở một số môn thi; tổ chức họp Ban chỉ đạo kỳ thi của Sở và của các trường để rút kinh nghiệm kỳ thi.

Theo ông Phạm Văn Cường, lần đầu tiên thực hiện - học kỳ 1 năm 2015-2016 - Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra học kỳ cho học sinh khối lớp 9 và lớp 10 trong toàn tỉnh theo kế hoạch kiểm tra của chung Sở GD&ĐT (chung đề kiểm tra, chung ngày thi).

Trong đó, khối lớp 9 tổ chức kiểm tra tập trung 8 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.

Khối lớp 10, đối với các trường THPT, THCS và THPT được tổ chức kiểm tra tập trung 10 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục công dân.

Đây là kỳ kiểm tra học kỳ theo đề chung lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh, nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh từng trường.

Tất cả các đề thi đều được chọn từ ngân hàng đề thi điện tử cấp tỉnh thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông Phú Yên giai đoạn 2015-2020” do Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Yên làm chủ nhiệm.

Yêu cầu công tác tổ chức chỉ đạo phải hết sức chặt chẽ

Hình thức tổ chức kiểm tra, thi theo đề thi chung và kế hoạch của Sở yêu cầu công tác tổ chức chỉ đạo hết sức chặt chẽ, đúng qui chế từ các khâu: chọn đề thi, kiểm tra đề thi, sao in nhân đề thi, bảo quản đề thi, tổ chức thi, chấm thi,…

Quán triệt điều này nên theo ông Phạm Văn Cường, kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015-2016 ở Phú Yên được tổ chức an toàn, đúng qui chế; được các nhà quản lý giáo dục, gia đình, xã hội rất hưởng ứng, đồng tình, đánh giá cao.

“Kết quả của các kỳ kiểm tra, kỳ thi chung đề và theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT giúp cho từng trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức dạy và học; biết được chất lượng dạy học của từng giáo viên, chất lượng học tập của mỗi lớp, của mỗi học sinh để từ đó nhà trường có kế hoạch chỉ đạo, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp để tổ chức dạy và học phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, giúp cho Sở GD&ĐT có cơ sở đánh giá được chất lượng giáo dục của toàn tỉnh; biết được chất lượng gáo dục của từng trường, của từng vùng, miền để có phương pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục cho phù hợp” - ông Phạm Văn Cường nhận định.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Phú Yên, từ năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Phú Yên sẽ tổ chức kiểm tra học kỳ; kiểm tra cuối năm đối với cấp THCS và THPT; đánh giá năng lực học sinh lớp 12 cuối cấp THPT để chuẩn bị thi THPT quốc gia; tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 (từ năm 2016-2017) đối với một số trường THPT trọng điểm của huyện, thị, thành phố đều được tổ chức thi chung đề, chung ngày thi và theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.