Ngày 08/02/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 87/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã CK: TNA) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/02/2011 và 17/02/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/2/2011 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010: - Tỷ lệ thực hiện : 15%/mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu) - Thời gian thực hiện : 15/03/2011 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP TM – XNK Thiên Nam, Tầng 11 Tòa nhà TENIMEX số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8:30 – 11:30; chiều từ 14:00 – 17:00 và xuất trình CMND, Sổ cổ đông và giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có). 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010: - Ngày tổ chức Đại hội: 26/03/2011 - Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau. Theo HOSE